Μεγάλα Βήματα Προόδου στην Ψηφιακή Εποχή της Υγείας

Ο ΕΟΠΥΥ προσπαθεί διαρκώς να αναβαθμίζει τις υπηρεσίες του, ώστε να ανταποκρίνεται στις αυξημένες απαιτήσεις των ασφαλισμένων. Μέσα σε ένα γενικότερο περιβάλλον οικονομικής δυσχέρειας και ανασφάλειας, είναι εξαιρετικά σημαντικό να μπορούν οι ασφαλισμένοι να βασίζονται στο σύστημα Υγείας. Φυσικά στην Ελλάδα κάτι τέτοιο δεν ισχύει ολοκληρωτικά. Ωστόσο, τα βήματα προόδου που έχουν λάβει χώρα έως και σήμερα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά.

Στα πλαίσια αυτής της προόδου, λοιπόν, έρχεται η πλατφόρμα e-ελεγκτές για τα φάρμακα υψηλού κόστους.

Μέσα από αυτή την πλατφόρμα, διευκολύνεται η διαδικασία εγκρίσεως ορισμένων φαρμάκων που μέχρι τώρα ήταν απαγορευτικά λόγω κόστους. Μάλιστα, πλέον ο έλεγχος από τους εκάστοτε ιατρούς γίνεται μέσω του συνδεδεμένου προγράμματος. Με αυτό τον τρόπο, συνεπώς, εκμηδενίζονται ο χρόνος αναμονής και η ταλαιπωρία που μέχρι τώρα απωθούσε πολλούς ασφαλισμένους και επαγγελματίες στον τομέα της Υγείας.

Φυσικά, αυτό δεν είναι το μόνο βήμα προόδου από τον ΕΟΠΥΥ. Πιο αναλυτικά, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση έφερε μεγάλες αλλαγές προς το καλύτερο για τους ασφαλισμένους. Πλέον, τα πάντα γίνονται ηλεκτρονικά και δεν υπάρχει ανάγκη για σφραγίδες και περιττή γραφειοκρατία. Επίσης, η ανάθεση οικογενειακού γιατρού και η ανανέωση των βιβλιαρίων είναι διαδικασίες που γίνονται ηλεκτρονικά. Αυτό σημαίνει πως χρειάζεται πολύ λιγότερος χρόνος και κόπος για αυτόματες διαδικασίες.

Εκτός από όλα αυτά, μέσα από τη διαδικτυακή πλατφόρμα που έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή, γίνεται πλέον έλεγχος νοσηλείας σε πραγματικό χρόνο. Αυτό σημαίνει πως δίνεται τέρμα στην ασυδοσία και την εκμετάλλευση με τις ιδιωτικές κλινικές. Ως εκ τούτου, είναι πολύ πιο δύσκολο να δίνονται υπέρογκες χρεώσεις σε σχέση με τη νοσηλεία σε ιδιωτικά νοσοκομεία. Πρόκειται σαφώς για μία κίνηση με μεγάλες οικονομικές προεκτάσεις, η οποία θα βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Αν και ακόμη το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει πολλά περιθώρια βελτιώσεως, είναι σημαντικό ότι κινείται προς έναν σταθερό και σωστό δρόμο για ένα μέλλον ακόμη καλύτερο στο χώρο της Υγείας.